شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در مراسمات و مجالس مختلف پرنده های دوربین دار را دیده باشید که در حال فیلمبرداری هوایی هستند و به اختصار به آنها هلیشات بگویید .