فریم کوادکوپتر

فریم کوادکوپتر آسیب پذیر ترین قطعه در ساختار پرنده به شمار میرود که در اثر برخورد با مشکل رو به رو میشوند و نیاز به تعویض پیدا میکنند . توجه داشته باشید که نسبت به مدل پرنده فریم مخصوص آن در سایت قرار داده شده است .


موردی برای نمایش وجود ندارد.
ترتیب نمایش:
نیاز به پشتیبانی دارید ؟
نیاز به پشتیبانی دارید ؟