محافظ ملخ کوادکوپتر

محافظ های ملخ باعث میشوند در هنگام برخورد کوادکوپتر از آسیب جلوگیری و یا آسیب بسیار کمی به ملخ ها و قطعات داخلی وارد شود و از همین لحاظ بسیار کاربردی نیز هستند . در این قسمت انواع گارد های محافظ کوادکوپتر را قرار داده ایم 


موردی برای نمایش وجود ندارد.
ترتیب نمایش:
نیاز به پشتیبانی دارید ؟
نیاز به پشتیبانی دارید ؟